Għaqda Mużikali u Soċjali 'Madonna tal-Karmnu' A.D.1985

160, Triq Hompesch, Il-Fgura FGR 2015 A.D.1985

Kumitat Ċentrali 2020 - 2022

President
David Zammit

Vici President
Reuben Fava

Segretarju
Kurt Scerri

Assistent Segretarju u Arkivista
Michael Micallef

Kaxxier
Glenn Collins

Assistent Kaxxier
Gordon Cefai

Direttur Kazin
Luciano Bonnici

Assistent Direttur Kazin
Tyrone Polidano

Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Mario Fardell

Assistent Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Roderick Parascandolo

Rapprezentant Kummisjoni Zghazagh
Jonathan Camilleri

Rapprezentant Bandisti tal-post
Miriam Scicluna

Membri
Gabriel P. Farrugia
Frans Zammit